Time management nové generace

Time Management neboli řízení času odstraní zbytečný stres, klíčové časožrouty, stanovením priorit k dosažení cíle. Místo disharmonie práce a soukromí vzniká lifemanagement. Běžný diář papírový i elektronický respektuje jen třetí generaci, přestože existuje již dlouho čtvrtá generace time managementu a vzniká TM nové generace.

Schopnost stanovit si správné cíle, priority a dosáhnout jich je pravděpodobně nejdůležitější dovednost, kterou si pro úspěšný život potřebujete vytvořit.

"Kdo neřídí, je řízen." 

Velkým pomocníkem k tomu jsou osobní plánovací systémy 
(Více se dozvíte i v připravované sekci Rychlost, přesnost a čas)

I v této oblasti však panuje celá předsudků a omylů přenášených 
z generace na generaci. Kurz time managementu zejména nové generace Vás může naučit odstraňovat a překonávat překážky 
na Vaší cestě za celoživotním úspěchem nejen v profesní, 
ale samozřejmě i osobní oblasti.

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg

Time management znamená nedopustit, 

aby urgentní vytěsnilo důležité

Říká v rozhovoru pro týdeník Profit lektor, kouč a konzultant vzdělávací agentury Cetros

Libor Činka je odborníkem pro oblasti komunikace, TM nové generace, informační management, příjem a zpracování informací, zrychlené učení a neuro-lingvistické programování. Je mimo jiné spoluautorem publikace Organizace práce a pracovního času.

Efektivní hospodaření s časem by mělo být výsadou vedoucích pracovníků, ale i v soukromém životě se nám toto umění jistě vyplatí. Někteří z nás jsou však spíše od přírody zmatkáři. Co s tím? Můžeme se naučit lépe organizovat svůj čas?

Mnozí si uvědomují, že se pohybují v jakési setrvačnosti, sledují tok času na hodinkách 
a snaží se řešit urgentní úkoly, které se před nimi neustále objevují. Občasné zastavení 
a uvědomění si, že jste v poslední době udělali jen opravdu málo pro to, co je pro vás důležité, namísto zamyšlení se, jak to dělat jinak, paradoxně vede u většiny lidí 
k opakování dosavadních neefektivních vzorců jednání.

Mnozí z nás také předpokládají, že zacházení s časem a rozhodování o prioritách je něco samozřejmého a málokoho napadne, že se jedná o podstatnou věc, která by měla být součásti základního vzdělání. Ve firmách se zpravidla má zato, že bude stačit, pokud lidé mají plánovací software či diář. Skutečnost však bývá jiná, protože klíč leží jinde.

Těm lidem, kteří mají větší tendence k chaosu, mnohdy postačí, aby pochopili psychické zákonitosti fungování své mysli, tak jak to dělají lidé „organizovaní“, a problém řízení času je z poloviny vyřešen.

 

Na co konkrétně se zaměřují kurzy time-managementu?

 

Naše kurzy obsahují znalosti, které se týkají zjištění dosavadního stavu 
identifikování chyb ve stanovování priorit a formách plánování. Dále obsahují nejmodernější poznatky z oblasti psychologie, jako je systematické zacházení s cíli včetně praktických modelů a zkušeností úspěšných lidí. Také se věnujeme oblastem, které zdánlivě s TM nesouvisí. Jedná se 
o informační management - právě nedostatek informací a nepřehlednost činitelů, které je potřeba vzít v úvahu, vytváří podmínky pro chybné stanovení priorit a chybná rozhodnutí. Celým výcvik prolínají cvičení ke kontrolovanému využívání vlastností lidské mysli, která má svůj přirozený podvědomý systém kroků vedoucích k dosažení úspěchu. Tvůrci dosavadních diářových systému v papírové i elektronické formě tyto poznatky nevyužívají a proto jsou tyto pomůcky paradoxně jednou z bariér správného zvládání času. Dobře míněné využívání chybných nástrojů vás tak říkajíc rychleji dovede do pekel.

 

Z definice tzv. Paretova principu vyplývá, že 
jen pětina toho, čemu se věnujeme, nám přináší 
80 % všech výsledků. Znáte tohle tvrzení? Mohl byste ho blíže vysvětlit?

 

Paretův zákon by měl nahradit mnoho školských neužitečných zákonů, protože nás provází doslova celým životem. Zdánlivá logika školního známkování do velké části z nás implantovala představu, že jednáme efektivně, jen pokud umíme správně 10 slovíček z deseti. Jenže, co když je pro nás podstatné umět jen 4 z nich? Ušetřený čas můžeme pak využit ke zvládnutí jiné důležité věci.

Vzory z dřívějška totiž nebyly o kvalitě, ale o kvantitě a to si podvědomě neseme sebou. Řízení času nemusí vůbec být o kvantitě. Celá řada lidí vám pak řekne, že důležité je všechno. Jejich perfekcionismus tak často vyúsťuje v tyranii okolí. Paretův zákon v pojetí Time managementu se týká nalezení klíčových prvků a úkolů, které přinesou největší efekt a teprve pak, je-li to potřeba, je možné pracovat na detailech.

Pokud z dvaceti činností uděláte asi pětinu, která vytvoří největší přínos, tak se budete přibližovat k cílům, odstraníte stres a budete prožívat úspěch mnohem zřetelněji, než člověk, který udělá desítky nevhodně zvolených činnosti.

 

Dokáže i zdánlivá maličkost, jakou je uspořádání pracovního koutku, ovlivnit výkonnost?

Skutečně, vhodné prostředí může a zpravidla vytváří podmínky pro o desítky procent efektivnější jednání a tedy Time management. Nepořádek leckdy bývá vytvořen právě neznalostí, jak si prostředí uspořádat, a někdy bývá nevědomě vnucen poradci z oboru architektury či designu. Time management je z mého pohledu souborem psychologických poznatků, včetně pochopení vnitřní individuální prostorové inteligence, která je neviditelnou, ale zcela klíčovou součástí rozhodovacích procesů, jejichž znalost umožňuje poradit si v různých situacích a odbourat zbytečný stres.

 

Kdybyste měl vyjmenovat 5 základních pravidel, kterými bychom v tréninku time managementu měli začít, která by to byla?

Poznejte, kdo jste a co jsou Vaše cíle. Sdílejte individuální vnímání směru, priorit a kroků k cílům s ostatními. Mějte o tom stále přehled, zvažujte vztahy všech činitelů a nedopusťte, aby urgentní vytěsnilo důležité. Přemýšlejte pružně o variantách, jak cílů dosahovat, a o širších důsledcích dosažených výsledků. Eliminujete tak pomocí řízení času zbytečný stres.

Rozhovor na téma timemanagement z prosincového čísla 
týdeniku Profit, v rubrice Styl vedla Nikoleta Alivojvodic

 

Test a hra


TM online hra v které si můžete ověřit, jak umíte dosahovat cílů, a uniknout z pasti zdánlivě logických kroků. Pokud se Vám to nepovede napoprvé, nevadí, využijte hru jako trenažér budoucího úspěchu. Začněte zde.

 

PC program pro time management - zaměření na cíle
Program 10D-navigator

 

Test pro time management Vám poradí, jak vyzrát na stres

Kalendář akcí

anglictina-kurz-300x300.gif

banner-sbi-skyscrapper-600x120.jpg

Stránky autora bestselleru
Ovládněte svůj mozek

hypno-head-skyscraper.png

Psychologie


Recent Articles

 1. Hlavní klíč k řešení problémů

  Apr 22, 17 12:31 PM

  Hlavní klíč k řešení problémů - hypnoterapeut Libor Činka o příčinách problémů a jejich řešení

  Read More

 2. top linky

  Feb 21, 17 07:08 PM

  Top linky na nejlepší stránky k zrychlenému učení a úspěchu

  Read More

 3. Psychologie

  Jan 22, 17 01:39 PM

  Psychologie dosahování cílů, překonávání překើek i sebeobrany před hloupostí.

  Read More