Upozornění

Zřeknutí se odpovědnosti

Autor vynaložil veškeré úsilí, aby informace zde uvedené odpovídaly aktuální poznatkům a situaci. Případné zásadní změny budou zveřejněny v updatech a informačních emailech. 

Autor nenese zodpovědnost za chybné pochopení, použití či zneužití informací uvedených zde a v prezentovaných produktech ani za z chybného použití plynoucí finanční či jiné ztráty.

Veškeré produkty nezaručují funkčnost bez aktivity uživatele.

Co tím myslíme? Níže je příklad zřeknutí, týkající se klienta, který investoval do systému Jak vydělat peníze. JVP systém nezaručuje rychlé zbohatnutí a vydělávání mnoha miliónů bez aktivity. Pouhé přečtení informací o JVP nemůže vést k zisku. Účinnost systému Jak Vydělat Peníze závisí na tom, jak je s ním zacházeno. Pouze porozumění vzniklé testováním a výběrem metod z JVP vhodných pro Váš typ podnikání a používání systému může přinést zisky, které se teprve díky opakovanému ověřování a hlubokému porozumění mohou stát vysoce nadprůměrnými. Podle typu podnikání jsou výsledky variabilní a budou vyplývat z individuálnízkušenosti, odbornosti, časových i jiných investic a zejménastupně touhy podnikat ve zvolené oblasti. Každý úspěch závisí napřípravě, vytrvalosti, praxi, oddanosti, touze a motivaci

Tyto stránky mohou nepravidelně používat službuHeat Map Tracker pro analýzu webových stránek. Přestože HMT může zaznamenat kliknutí myší, pohyby myši, rolovací činnosti, tak neshromažďuje žádné osobní údaje zadané do formulářů v těchto webových stránkách. Informace získané pomocí služby Heat Map Trackeru používáme pro vylepšení vyhovující nejlépe chování návštěvníků a odstranění případných chyb v navigaci a dalších překážek. 

zivotni-vanoce-banner-468x60.jpg
anglictina-kurz-300x300.gif

banner-sbi-skyscrapper-600x120.jpg

Stránky autora bestselleru
Ovládněte svůj mozek

hypno-head-skyscraper.png

Psychologie


Recent Articles

 1. Hlavní klíč k řešení problémů

  Apr 22, 17 12:31 PM

  Hlavní klíč k řešení problémů - hypnoterapeut Libor Činka o příčinách problémů a jejich řešení

  Read More

 2. top linky

  Feb 21, 17 07:08 PM

  Top linky na nejlepší stránky k zrychlenému učení a úspěchu

  Read More

 3. Psychologie

  Jan 22, 17 01:39 PM

  Psychologie dosahování cílů, překonávání překើek i sebeobrany před hloupostí.

  Read More